Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » IBO
Systemy płatności
 • PayU
 • PayPal
 • Przelewy24
Kontakt
 • BG Invest
  NIP: 118-212-65-68

 • E-mail:hydromariopl@gmail.com
 • TelefonSprzedaż 795 001 862
  Sprzedaż 795 001 863
  Pomoc Techniczna 795 001 863
 • Gadu Gadu51978826
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek - Piątek 8.00-18.00 Sobota 8.00-16.00

IBO

1. Gwarantem urządzenia jest PHU DAMBAT, adres serwisu 05-083 Feliksów, ul.Stołeczna 99

2. Dla klientów posiadających oryginał dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego, lub oryginał
faktury okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

3. Gwarancja nie włącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie wad urządzenia powstałych w wyniku błędu w produkcji.

5. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

6. Gwarancja nie obejmuje:
• Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej obsługi lub eksploatacji niezgodnej z
przeznaczeniem i instrukcją obsługi
• Uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych, których przyczyna tkwi poza
urządzeniem, którego gwarancja dotyczy (np. uszkodzenia mrozowe, transportowe, pożar,
powódź, itp.)
• Uszkodzeń powstałych na skutek ingerencji w konstrukcję urządzenia osób nieupoważnionych
przez gwaranta

7. Gwarancja traci ważność w przypadku:
• Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osobę
nieupoważnioną przez gwaranta
• Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie prób demontażu urządzenia przez osobę
nieupoważnioną przez gwaranta poza czynności dozwolone instrukcją obsługi
• Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek poprawek w karcie gwarancyjnej
dokonanych przez osoby nieupoważnione przez gwaranta
• Stwierdzenia w autoryzowanym serwisie jakichkolwiek rozbieżności między wpisami w karcie
gwarancyjnej a dokumentem zakupu.

8. Gwarancja obejmuje tylko urządzenia eksploatowane na terenie RP.

9. W przypadku wysyłki urządzenia do naprawy przez użytkownika:
• przy wysyłkach urządzeń między innymi o wadze powyżej 20 kg gwarant pokrywa koszty
transportu do serwisu. Przed wysyłką proszę skontaktować się z gwarantem w celu uzyskania
informacji, którą firmą kurierską wysłać urządzenie (tel.22-6328609).
Gwarant przyjmuje tylko przesyłki wysłane w usłudze standard. Przesyłki wysłane na koszt
gwaranta przy zastosowaniu innej niż standard usługi nie będą odbierane. Gwarant nie odbiera
przesyłek pobraniowych.
• użytkownik powinien przygotować (zabezpieczyć) urządzenie do transportu tak aby nie uległo
uszkodzeniu. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy klienta nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

10. Poza warunkami gwarancji, kupującemu nie przysługują żadne odszkodowania.

11. W przypadku przysłania do serwisu sprawnego urządzenia nie podlegającego naprawie
gwarancyjnej użytkownik może zostać poproszony o zwrot kosztów sprawdzenia urządzenia, oraz
zwrot kosztów odesłania urządzenia z serwisu do użytkownika.

12. W przypadku nie uznania przez gwaranta uszkodzenia za zawinione przez producenta,
użytkownik może zostać poproszony o zwrot kosztów transportu do serwisu i zwrot kosztów
odesłania urządzenia do użytkownika.

13. Jeżeli użytkownik posiada adres e-mail prosimy o podanie go poniżej
Adres e-mail użytkownika:.............................................................................. Podanie adresu przez
użytkownika ułatwi komunikację z serwisem i może przyspieszyć naprawę

14. Kontakt do ogólnopolskiego serwisu tel/fax 22-6328609, e-mail: biuro@dambat.pl Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl